PSİKOOFİS

Oya ÇATAK




15.07.2021 Perşembe
OBSESİF KOMPULSİF BOZUKLUK (OKB)
Obsesif Kompulsif Bozukluk, obsesyon adı verilen mantık dışı ve takıntılı düşünceler ile kompulsiyon adı verilen yineleyici davranışlardan oluşan ruhsal bir hastalıktır. Obsesif Kompulsif Bozukluğa sahip kişiler kontrol edemediği ...

Oya ÇATAK
13.07.2021 Salı
PARANOİD KİŞİLİK BOZUKLUĞU
Paranoid kişilik bozukluğu, bireyin nedensiz bir şekilde diğer insanlara karşı aşırı güvensiz ve şüpheci olmasıdır. Bu kişilik bozukluğuna sahip olan bireyler, insanlara güvenmez, olaylara sürekli olarak şüpheci yaklaşır ve diğer ...

Oya ÇATAK
10.12.2020 Perşembe
KİŞİLİĞİMİZ NASIL OLUŞUR?
Kişilik, bir kişinin süreklilik gösteren ve kendine özgü olan davranışlarının tümüdür. Genetik ve çevresel faktörlerin bir arada şekillenmesi sonucunda oluşur. Kişiliğin oluşumu doğum öncesi ve doğum sonrası olmak üzere iki döne...

Oya ÇATAK
1