22.03.2022 Salı

BAKIRKÖY WISC 4 TESTİ - Wisc-IV TESTİ

Wechsler Çocuklar için Zekâ Ölçeği 4 (WÇZÖ IV veya WISC IV), bilişsel işlevlerin kapsamlı bir şekilde değerlendirilmesi amacıyla oluşturulmuş dünya standardında bir uygulamadır..
Wechsler Çocuklar için Zekâ Ölçeği 4

Bakırköy WISC IV - Wisc 4 Testi

Wechsler Çocuklar için Zekâ Ölçeği 4 (WÇZÖ IV veya WISC IV), bilişsel işlevlerin kapsamlı bir şekilde değerlendirilmesi amacıyla  oluşturulmuş dünya standardında bir uygulamadır. WISC IV, 1980’lerden beri uygulanan WISC-R uygulamasının güncellenmesi, günümüz değişimlerine uyarlanması ve modernize edilmesiyle birlikte geliştirilmiştir. Geçerliliği ve güvenilirliği en yüksek uygulamalardan olan WISC IV’ün ülkemizdeki standartizasyon çalışmaları 2013 yılında tamamlanmış ve alanında uzman psikologlar tarafından yaygın bir şekilde kullanılmaya başlanmıştır.

Bakırköy Wisc 4 - WISC IV, 6 yaş 0 ay ve 16 yaş 11 ay arasında olan çocuklara uygulanmaktadır. Uygulama sonucunda çocukların, bilişsel anlamda yaşıtlarına göre ve kişisel performansına göre güçlü ve zayıf yönlerinin tespiti, zorlanılan ya da ileri olunan alanlarda nasıl bir yol izlenilmesi gerektiği, dikkat sorunları, öğrenme güçlükleri, üstün yetenekleri çocukların belirlenmesi, akademik açıdan hangi alanlarda daha işlevsel olunabileceği gibi konulara  yanıt bulunabilmekte ve elde edilen sonuçlara göre etkili planlamalar yapılabilmektedir. Böylelikle yapılan kapsamlı değerlendirmeler sonucunda çocuğun zihinsel yeteneklerinin ve işlevlerinin tanınması sağlanmış ve oluşturulan farkındalık ile daha doğru adımların atılmasına fırsat sunulmuş olur.

Bakırköy WISC IV,  4 temel zihinsel beceri kümesini, 10 temel ve 5 yedek alt test ile değerlendirmektedir. Değerlendirilen küme alanları; Sözel Kavrama, Algısal Akıl Yürütme, İşlemleme Hızı ve Çalışma Belleğidir. Bu 4 küme puanının istatistiki hesaplamalarının yapılması sonucu Tüm Ölçek Zeka Puanı oluşturulur. Yapılan uygulama, çocuk ve uygulayıcı psikolog ile yaklaşık olarak 70-120 dakika arasında sürmektedir. Çocuğun performansına göre değişebilen bu süre, mola gereksinimi olmadıkça tek oturumda tamamlanmaktadır. Aynı çocuğun uygulamasının tekrarı gerektiğinde, 9-12 aylık bir sürenin geçmesi gerekmektedir.

WISC IV - Wisc 4 uygulamasının ardından kapsamlı bir değerlendirme raporu hazırlanır. Çocuğun zihinsel performans detaylarının ve yukarıdaki konuların içeriğini oluşturduğu WISC 4 Değerlendirme Raporu ile çocuğun bilişsel potansiyeline ve işlevlerine dair birçok alanda yanıta ulaşılabilmektedir.

UZMAN PSİKOLOG UĞUR CECOBenzer İçerikler