20.12.2022 Salı

EMDR NEDİR?

Emdr olarak bilinen Göz Hareketleriyle Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşleme, etkisi kanıtlanmış bir terapi yöntemidir.
EMDR NEDİR?

Emdr olarak bilinen Göz Hareketleriyle Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşleme, etkisi kanıtlanmış bir terapi yöntemidir. Birçok farklı ekolden bir parça barındıran EMDR, bütüncül bir yaklaşımdır. Beynimiz, duygu düşünce, ses, koku gibi bilgileri hatıra olarak kaydeder. Ama kişi travmatik bir olay yaşarsa, bu olayın sonucunda duygu ve düşünceleri hatıra olarak kayıt eden kısımda bulunan hücreler donar ve artık bu durumlar hatıra olarak kaydedilemez. Deneyimler bir nokta bireylerin en büyük öğretmenidir. Deneyimlerin başarılı veya başarısız olması bu bağlamda önemli değildir. Çünkü her türlü tecrübeden mutlaka bir çıktı elde edilir.

 

EMDR terapi yöntemi ile anıların silinmemesi için çalışılmaktadır. Bireylerin yaşadığı kötü tecrübeleri de öğrenme sürecine dahil ederek, anı olarak varlığını sürdürmeye devam etmesine yardımcı olunmaktadır. Yaklaşık olarak 8-10 seans süren EMDR terapi yönteminde farklı farklı bireyler daha fazla veya daha az terapiye ihtiyaç duyabilmektedir. Bazı durumlarda 20’den fazla terapiye ihtiyaç duyulduğu olabilmektedir.

Hangi Durumlarda EMDR Kullanılabilir?

 1. Yeme bozuklukları
 2. Ölüm sonrası yas süreci
 3. Fobiler
 4. Depresyon
 5. Travmalar
 6. Sınav stresi gibi stres yaratan olaylar
 7. Ayrılık acıları
 8. Motivasyon kayıpları
 9. Alkol bağımlılığı
 10. Uyuşturucu madde bağımlılığı
 11. Özgüven eksikliği
 12. Taciz sonrası kalan travmalar
 13. Baş ağrısı veya migren

 

EMDR Tedavi Yöntemi Nasıl Keşfedildi?

Dr. Francine Shapiro, 1987 yılında göz hareketlerinin kişilere rahatsızlık edici düşüncelerin şiddetini azalttığını şans eseri keşfetmesi ile başlamıştır. Dr. Francine Shapiro, bu terapi yöntemini travmaya maruz kalmış kişiler üzerinde denedikten sonra sonuçların olumlu gelmesiyle çalışmayı bilim dünyasına açmıştır. Tüm dünyaya açıldıktan sonra çoğu bilim insanının dikkatini çeken EMDR terapi yöntemi araştırmalara, çalışmalara konu oldu. Çalışmalar sonucunda, ilk halinin üzerine birçok bilgi eklenerek devam etti ve birden fazla ekolün birleşimi haline geldi. Son halinde özel terapi ekolleri içeren, farklı tanılara özel standartlaştırılmış protokolleri bulunan bir tedavi yöntemi haline gelmiştir.

 

EMDR Nasıl Çalışmaktadır?

EMDR tedavi yöntemine göre beyin, yeni deneyimler sonucunda kendisine ulaşan bilgileri işler ve faydalı bir hale getirir. Duygu, düşünce, ses, koku gibi bilgileri anılar ile birleştirir dolayısıyla öğrenmeyi gerçekleştirir. Edindiğimiz bilgiler gelecekte tepkilerimizi belirlemektedir. Yani edindiğimiz tecrübeler anılarımızı belirler. Bu anı ve tecrübe depolama sistemi normal çalıştığı takdirde ruh sağlığını ve insan gelişimini desteklediği için oldukça faydalıdır. Fakat, yaşanan olumsuz deneyimler, travmatik olaylar bu sistemi bozmaktadır.  Bozulan sistemde bilgiler ve anılar işlenip bir öğreti doğurmamaktadır. Yaşanan deneyimler zihne yaşandığı hali ile depolanır. Bu yüzden bugün yaşanan bazı durumlar bu izole kalmış anıları tetiklediğinde bireyler o anıyı yeniden yaşıyormuş gibi etkilenir.

 

Rahatsızlıkların, olumsuz duygu ve düşüncelerin, davranışların arkasında anılar ile bağlanmadan, işenmeden izole edilen tecrübeler yatmaktadır. Örnek olarak, bir kişi başarısızlık korkusu yaşıyorsa bu aslında problemin kendisi değildir. Yani asıl sorun kişinin mükemmeliyetçi olması ve bu yüzden başarısızlığa tahammül edememesi değildir. Bu durum geçmiş bir anının şimdiki zamanda dışa vurmasıdır. İşlenememiş anılar;

 

-Doğal afetler,

-Büyük kazalar,

-Kayıplar,

-Savaş,

-Taciz veya tecavüz

-Çocukluk çağında yaşanan travmatik olaylar,

-Aile baskısı,

-İş, okul veya günlük hayatta yaşanan olumsuz olaylar,

-Şiddet,

-Ağır eleştiriler ve aşağılanmalar,

-Reddedilme durumları,

-Başarısızlıklar

 

yer almaktadır.

 

 

EMDR sayesinde zihnin işleyemediği izole olan duyguları işlemeye çalışılmaktadır. Zihnin zamanında yapamadığı işlemi yapması için kilitli kalmış olan anıları açığa çıkararak işlem görmesi sağlanır. Diğer anı ağları ile ilişki kurması ve öğrenmenin kurulması beklenir. Hasta artık problemlerinden kurtulur ve olaylara daha sağlıklı bir pencereden bakmaya başlar.

 

EMDR Nasıl Uygulanır?

EMDR terapi yönteminde 3 farklı aşama vardır: Geçmiş, şimdi ve gelecek. Hedef geçmişte yaşanan anıların tekrar zihinde kodlanarak duyarsızlaşma sağlanmasıdır. Şimdi ortaya çıkan semptomlar geçmişten gelmekte ve gelecekte karşılaşılacak olan benzer problemlere olumlu bir pencereden bakmayı ortaya koymaktadır.

 

Önce danışanın geçmişi hakkında olan kısım dinlenmektedir. İlk olarak semptomların ve problemlerin kaynağı tam olarak nereden geliyor belirlenir çünkü tedavi planı ona göre oluşturulmaktadır. 2. aşamada danışan birey süreç hakkında bilgilendirilir. Yaşanacakların önden bilinmesi kişiyi sürece hazırlamaktadır. Psikolog, hastanın çözümlenmesi gereken problemini temsil eden resmini, bu resimle ilgili bugünkü negatif duygularını, vücudunda yarattığı hissi ve istediği pozitif inancı belirlemesine yardımcı olur.

3. aşama duyarsızlaştırmadır ve hastanın anısını temsilen seçtiği resme odaklanması, negatif inancını düşünmesi, negatif düşüncelerini serbest bırakması gerekmektedir. Nereye gittiğini kontrol etmeden, zihninden geçen her şeyi farkına varır. Danışan kişi terapistin sağa sola doğru hareket ettirdiği parmağını gözleriyle takip eder. Bu sayede gözler yardımıyla beynin sağ ve sol kısmının birbiri ile bağlantıya geçtiği düşünülmektedir. Bu tıpkı rem uykusuna benzer. Rem uykusunda da bireylerin gözeri hızla hareket eder. Psikolog süreci devamlı kontrol eder ve danışan kişinin zihninde pozitif düşünceler çiçek açana kadar bu süreç devam ettirilir. 4. aşamada bu pozitif düşünceler zihne yerleştirilmeye çalışılır. Kapanış bölümünde, psikolog hastaya geri bildirimde bulunur. Seans bittikten sonra neler olabileceği hakkında hastaya bilgi verir.

 

Son kısım ise yeniden değerlendirme kısmıdır. Bir önceki seans değerlendirilerek, pozitif düşüncelerin yerleşip yerleşmediği kontrol edilir. Eğer bir problem yoksa farklı bir duygu üzerine çalışılmaya başlanabilir.

 

EN ÇOK OKUNAN MAKALELERİMİZ

ÇOCUKLARDA OKUL KORKUSU

TOKSİK İLİŞKİ NASIL YÖNETİLİR?

ŞİDDETİN ÇOCUKLAR ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

PSİKOLOG TERCİHİ NEYE GÖRE YAPILIR?

 

BAKIRKÖY PSİKOLOGBenzer İçerikler