27.01.2021 Çarşamba

BİPOLAR BOZUKLUK NEDİR?

Bipolar Bozukluk Nedir? Bipolar Bozukluk Teşhisi Nasıl Konulur? Bipolar Bozukluk Türleri Nelerdir? Bipolar Bozukluğun Risk Faktörleri Nelerdir? Bipolar Bozukluğun Tedavisi Nasıl Olur?
BİPOLAR BOZUKLUK (İKİ UÇLU DUYGUDURUM BOZUKLUĞU)

Bipolar Bozukluk Nedir? Bipolar Bozukluk Teşhisi Nasıl Konulur? Bipolar Bozukluk Türleri Nelerdir? Bipolar Bozukluğun Risk Faktörleri Nelerdir? Bipolar Bozukluğun Tedavisi Nasıl Olur?

BİPOLAR BOZUKLUK NEDİR?

Bipolar terimi bir kişinin duygudurumda yaşadığı aşırı yükselme ya da düşüşleri temsil eder.

Depresyon ile bağlantılı bir hastalık olan bipolar bozukluk, önceden Manik Depresif Bozukluk olarak tanımlanmıştır. Kişi depresyon döneminde ağır depresyon hastalığının belirtilerini gösterir ve depresyon dönemini “mani” dönemi takip eder.

MANİ DÖNEM

Mani dönemde duygudurum fazla yüksektir. Taşkınlık ve fazla iyimserlik ile karakterize edilir. Aşırı enerjik olmak, coşkulu hissetmek, kendine fazla güvenmek gibi durumlar görülür. Kişi bu durumda bazı şeylerin yanlış olduğunu kabul etmeyebilir.

 Kişi sonuçları düşünmeden hareket eder. Kötü kararlar verir. Umursamaz davranışlar, kendini büyük görmeler devamında gelir. Mani dönemi sonunda hasta çöküşe geçer ve ağır depresyon hastalığı ile sonuçlanabilir

DEPRESİF DÖNEM

Depresif dönemde duygudurum düşüştedir. Umursamaz olma, unutkanlık, fazla uyuma, çaresizlik gibi belirtiler görülür.

BİPOLAR BOZUKLUK TEŞHİSİ NASIL KONULUR?

Depresyon teşhisi konmuş birinde mani nöbetlerinin devam etmesi bipolar bozukluğun teşhisi konmasında ayırt edici özelliktir.

ÖZGÜVEN ARTIŞI: Kişi en iyisinin kendi olduğunu düşünür. Kendini görkemli bulur.

HIZLI DÜŞÜNMEK: Kişinin aklına birbiri ardınca yeni fikirler gelir.

HIZLI KONUŞMAK: Kişi hızlı düşündüğü için hızlı da konuşur.

KONSANTRASYON GÜÇLÜĞÜ: Dikkat toplanamaz, bir konudan başka konuya geçişi olur.

UYKU DÜZENİ: Uyuma saati azdır buna rağmen fazla enerjik olurlar.

PSİKOMOTOR AJİTASYON: Fazla heyecanlıdırlar, yerinde duramazlar. 

ODAK ARTIŞI: Odaklanma süresi uzundur.

Bipolar bozukluk teşhisi konulması için; üç ya da daha fazla belirtiye aynı anda sahip olmak gerekir. Aynı zamanda belirtilerin ruh hallerinde en az bir hafta sürmesi gerekir.

BİPOLAR BOZUKLUK TÜRLERİ NELERDİR?

Ortalama bir insan hayatı boyunca normal bir duygudurum döngüsü yaşar.

TİP 1 BİPOLAR BOZUKLUK: Kişinin döngüsü mani dönem ve depresif dönem arasında git gel yaşar. Aşırı yüksek ve aşırı düşük ruh halleri durumdadır.

TİP 2 BİPOLAR BOZUKLUK: Depresif dönemde görülür ve ciddi depresyon hastalığına sebep olabilir.

PREMENSTRÜEL DİSFORİK DÖNEM: Kadınların adet döneminde ruh hali değişimlerinin git gel olmasıdır.

ÇOCUK BİPOLAR BOZUKLUĞU: Yıkıcı Duygudurum Düzensizliği Bozukluğu da denir. Bipolar bozukluğun belirtilerini gösteren 18 yaş altı çocuklara teşhisi konulabilir. Asabiyet, kontrolden çıkan davranışlarda bulunma, ciddi ve yoğun patlamalar nedenleri arasındadır. Huysuzluğun ötesinde bir durumdur bu yüzden huysuzluk ile karıştırılmamalıdır.

BİPOLAR BOZUKLUĞUN RİSK FAKTÖRLERİ NELERDİR?

BİYOLOJİK FAKTÖRLER

-GENETİK: Ailesinde bipolar bozukluğu olan kişi nüfusa oranla on kat daha yatkındır.

-BEYİN YAPISI İŞLEVİ FARKI: Beyin odacıklarında hacimsel artışlar oluşur. Limbik sistemde (beynin duygu işlevi) farklılıklar.

PSİKOLOJİK FAKTÖRLER

Eş zamanlı diğer hastalıkların da olması bipolar bozukluğuna da sürükleyebilir. Bu hastalığa örnek anksiyetedir. Alkol, madde kullanımı da etkilidir.

ÇEVRESEL FAKTÖRLER

Stres en büyük etkendir. Fakat her stres durumundaki kişi bipolar bozukluk ile karıştırılmamalıdır. Ağır ilaçlar kullanmak da etki edebilir.

Faktörleri ayrı ayrı açıklasak da birbiri ile etkili ve devamı niteliğindedir.

BİPOLAR BOZUKLUĞUN TEDAVİSİ NASIL OLUR?

İlaç tedavisi son 50 yıldır bipolar bozukluğun tedavisinde en etkili tedavi şeklidir. Çok etkili ve hızlı sonuçlar elde edildiği için halen daha devam eder. Manik nöbetleri kontrol etmek amaçlı da kullanılır.

Psikoterapi tedavisinde Bilişsel Davranış Terapisi önerilir. Fakat manik nöbetler için bu tedavi etkili değildir. Bilişsel Davranış Terapisi depresif dönem için etkilidir. Bunun yanı sıra aile terapistliği de etkilidir. Ailede bipolar bozukluğu teşhisi konulan kişi için oldukça yararı olacak olan bu terapi sosyal destek için çok önemlidir.

Selvi KARADAŞBenzer İçerikler