12.04.2022 Salı

BİLİŞSEL DAVRANIŞÇI TERAPİ (BDT) NEDİR?

Bilişsel ve Davranışçı Terapi (BDT); kişinin uyumsuz düşünce ve davranışlarını değiştirmeyi hedefleyen bir psikoterapi yaklaşımıdır..
Bilişsel ve Davranışçı Terapi (BDT); kişinin uyumsuz düşünce ve davranışlarını değiştirmeyi hedefleyen bir psikoterapi yaklaşımıdır. Bu yaklaşımda bilişsel kısım kişinin zihinsel süreçlerini ele alırken kişinin işlevsel olmayan olumsuz düşüncelerini fark ettirmeyi, bunları gerçekçi alternatif düşünceler ile yeniden yapılandırmayı hedefler. BDT’nin davranışçı kısmı ise kişinin psikolojik sorunlarıyla ilişkili, olumsuz duygularını sürdüren uyumsuz davranışlarını değiştirerek kişiye daha uyumlu davranışlar kazandırmayı amaçlar.

Bilişsel Davranışçı Terapinin Temel Özellikleri

  • Bilişsel davranışçı terapi amaç ve sorun odaklıdır. BDT’nin en önemli özelliklerinden biri kişinin kendi terapisti olma yönünde eğitmesidir. Danışanın kendi kendisinin terapisti olması için bazı beceriler öğretilir.
  • Hepimiz olumlu-olumsuz düşüncelere sahibiz. Ancak ruhsal bir problem oluşturan düşünceler olumsuz değil işlevsiz düşüncelerdir. Terapi seanslarının amaçlarından biri de bu işlevsel olmayan düşünceleri değiştirmektir.
  • BDT, kanıt düzeyi en yüksek terapi ekolüdür.
  • Yapısaldır, her seansta terapist ve danışanın üzerinde anlaştığı biçimde planlanır.
  • Hayatımızı yaşanan olaylar değil, bizim o olaylara yüklediğimiz anlamlar etkiler. Düşünceler, duygularımızı; duygularımız, davranışlarımızı şekillendirir. Terapist tarafından danışana psikoeğitim verilir böylece yaşadığı durumu daha iyi anlamasına yardımcı olur. Psikoeğitim; danışana terapist tarafından yaşadığı durumun, çalıştığı ekolün, nasıl bir yol ile ilerleneceğinin anlatılmasıdır.
  • Ev ödevleri BDT’de iyileşme için çok önemlidir. Danışanın sorun yaratan düşüncelerini tanıması, değiştirmeyi öğrenmesi, olumlu düşünceleri bulması ve denemesi için yoğun biçimde desteklenir.
  • Bilişsel davranışçı terapi; depresyon, anksiyete bozuklukları, panik bozukluk, fobiler, travma sonrası stres bozukluğu, yeme bozuklukları, obsesif kompulsüf bozukluk gibi birçok psikiyatrik rahatsızlıklarda etkili bir ekoldür.
  • Terapilerin sonunda kişinin farkındalık kazanması ve yaşadığı sorunlarla artık kendi kendine başa çıkması beklenir, terapi süreci böylece başarı ile sonuçlanır.
KLİNİK PSİKOLOG SEMA ÖZCANBenzer İçerikler