21.04.2022 Perşembe

BAKIRKÖY WISC-R ZEKA TESTİ

Wisc-r bireylerin zihinsel performanslarını belirlemek amacıyla uygulanan bireysel bir zeka testidir. 1949 yılında David Wecsler tarafından geliştirilmiş
WISC-R Zeka Testi Nedir?

Wisc-r bireylerin zihinsel performanslarını belirlemek amacıyla uygulanan bireysel bir zeka testidir. 1949 yılında David Wecsler tarafından geliştirilmiş, 6-16 yaşlarındaki çocuklar için WISC’i (Wechsler Çocuklar için Zeka Ölçeği) hazırlanmıştır. Bu ölçek 1974 yılında gözden geçirilmiş ve standardizasyonu yapılmış böylece WISC- R (Revize Edilmiş Versiyonu) ortaya çıkmıştır.

Wisc-r testi, sözel ve performans olmak üzere iki bölümden, altı alt testten oluşmaktadır. Wisc-r testi sonucunda bireye ait sözel, performans ve genel olmak üzere üç zeka bölümü elde edilir. Wisc-r testinin bazı alt testleri süreye dayalı olarak uygulanır. Bu iki gruba ait testler birbiri ardına verilir. Testin uygulanmasında bireysel farklılıklar söz konusudur, süre çocuktan çocuğa değişmekle beraber yaklaşık 1-1.5 saat sürmektedir.

WISC-R Testi Neyi Ölçer?

WISC-R Testi’nde sözel bölüm, çocuğun kelime ve ifade bazlı becerilerini ölçer. Bu bölümde genel bilgi, yargılama, aritmetik gibi alt testler vardır. WISC-R Testi’nin performans bölümü ise çocuğun zihinsel resimlendirme, şekillendirme ve hizalama becerilerini ölçer.

Bakırköy Psikoofis Danışmanlık Merkezi’nde WISC-R Zeka Testi, gerekli gözlemler ve uygun görülmesi halinde uygulanır.

Bu test bir zeka testi olduğu için çocuğa bunun bir test olduğunu ve özellikle zeka ile ilgili olduğunu söylediğimizde çocuklar bunun kaygısını yaşayabilir. Dolayısıyla çocuğu çalıştırmak, baskı kurmak yanlış olacaktır.

Wisc-r zeka testi çocuğun zeka düzeyini merak edip yaptırabileceğimiz bir test değildir. Bir uzmanın talebi doğrultusunda gerçekleşir ve sonuca göre gerekli yönlendirmeler yapılır.

 

KLİNİK PSİKOLOG SEMA ÖZCANBenzer İçerikler