25.02.2022 Cuma

BAKIRKÖY PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK

Bakırköy psikolojik danışmanlık merkezi, insanların sosyal, çevresel, psikolojik açıdan karşılaştığı zorluklara alanında...
BAKIRKÖY PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK

Bakırköy psikolojik danışmanlık merkezi, insanların sosyal, çevresel, psikolojik açıdan karşılaştığı zorluklara alanında uzman klinik psikologlar aracılığıyla çözüm üretmek ve yeni bakış açıları kazandırmak üzerine kurulmuştur. Bakırköy psikolojik danışmanlık merkezi, bireylerin sorunlarıyla yüzleşmelerini, kendilerine zarar veren duygulardan ve düşüncelerden uzaklaşmalarını, kendilerindeki güçlü ve olumlu potansiyellerin farkına varıp ortaya çıkmasını sağlamak amacıyla ihtiyaç duydukları desteğin ruh sağlığı profesyonelleri tarafından sağlanabileceği bir kurumdur.

İnsanlar kendilerini yalnız hissedip yaşadıkları olumsuz olaylara saplanıp kalabilirler. Olumsuz olayların hayatlarındaki karşılıklarına baktıklarında; duygusal, fiziksel, düşünsel anlamda problemler olarak ortaya çıktıkları gözlenir. İnsan hayatta karşılaştığı her sorunu tek başına çözemeyeceğini fark etmeli ve destek almak konusunda çekinmesine gerek olmadığını bilmelidir. Bu destek uzman klinik psikologlar ve psikolojik danışmanlar tarafından etik kurallar göz önüne alınarak; danışanın her türlü kişisel ve özel bilgilerinin üçüncü kişiyle paylaşılmaması ilkesiyle sağlanır. Bireyler bu ilke doğrultusunda psikolojik destek almak istedikleri konuları kendilerini rahat hissedebilecekleri bir ortamda aldıklarını unutmamalıdır. Alınan destek belirli bir zaman dilimine yayılmış seanslardan oluşur. Terapinin süresi, danışanın yaşadığı probleme ve danışanın bu problemi ortadan kaldırma isteğine göre değişmektedir.

Psikoterapi seanslarında destek verilen problemler kişilerin gelişim dönemlerine göre değişmekte olup genel olarak bu başlıklar altında toplanabilir:

 • Üzüntü
 • Yaslar
 • Stres
 • Şizofreni
 • Panik atak
 • Depresyon
 • Başarı kaygısı
 • Gelecek kaygısı
 • Reddedilme korkusu
 • Değersizlik ve yetersizlik hissi
 • Anlaşılmama düşüncesi
 • Akran baskısı
 • Kimlik karmaşası
 • Kontrol edilemeyen anksiyete
 • Özgüven ve motivasyon eksikliği
 • Öfkeyi kontrol edememe
 • Davranış bozuklukları
 • Çift ve aile ilişkilerindeki iletişim problemleri
 • Kişilik bozukluları (Çekingen Kişilik Bozukluğu, Obsesif Kompülsif Bozukluğu, Paranoid Kişilik Bozukluğu, Narsisistik Kişilik Bozukluğu)
 • Travma sonrası stres bozukluğu (TTSB)
 • Hafıza ile ilgili problemler (unutkanlık)
 • İştah ve yeme bozukluğu (anoreksiya)

İnsanlar hayatlarının her döneminde psikolojik desteğe ihtiyaç duyabilirler. Terapi almak, kesinlikle korkulacak, kaygı duyulacak, endişe yaratacak bir şey değildir. Aksine, insanı yaşadığı problemden uzaklaştırıp, olaylara dışardan biri yardımıyla tekrar bakabilmeyi sağlar. Terapilerde, eleştirme ve yargılama ortamı oluşturmadan problemlerin oluşmasına katkı sağlayan nedenler göz önüne serilerek, kişilerin duygu ve düşüncelerini anlatması sağlanır. Bakırköy Psikolojik Danışmanlık merkezinde, alanında uzman kişiler tarafından sağlanan psikolojik destek; bireyin yaşadığı sıkıntıları atlatabilmesi için farklı bakış açıları ve çözüm olanakları sunmayı amaçlar.

KÜBRA AYBenzer İçerikler